Działamy od 1994
DECORATOR-Malewicz i Wspólnicy S.K.A.

DECORATOR – Malewicz i Wspólnicy S.K.A. z siedzibą w Warszawie przy
ul. Sieleckiej 35 lok.U40 realizuje usługi w zakresie kompleksowej realizacji generalnego wykonawstwa i usług projektowych wewnątrz budynków od 2022 roku.

Zobacz więcej
SZCZEGÓŁOWY ZAKRES PODSTAWOWYCH USŁUG

PROJEKTUJ I BUDUJ

Podejście do projektu i zaopatrzenia na zasadzie “projektuj i buduj”. Sytuacja taka to przypadek kiedy zarówno za projekt i wykonanie całościowe projektu odpowiada DECORATOR – Malewicz i Wspólnicy S.K.A.. W tej opcji Klient dostarcza specyfikację techniczną inwestycji albo całościowo opracowany pakiet rysunków schematycznych na których bazuje później wykonawca. Bez względu na to co dostarczy Klient cena pozostaje bez zmian co w konsekwencji jest bardzo opłacalną opcją dla zleceniodawcy.

GENERALNY WYKONAWCA

W tym przypadku proces projektowania jest oddzielony od procesu budowlanego. DECORATOR – Malewicz i Wspólnicy S.K.A. zajmuje się jedynie realizacją według przekazanego projektu. Na skuteczność tej metody duży wpływ ma kompletność dokumentacji. W przypadkach gdy dokumentacja nie jest pełna mogą pojawić się problemy w czasie realizacji projektu co jest efektem niepożądanym przez żadną ze stron umowy.

ZARZĄDZANIE BUDOWĄ

W tym przypadku DECORATOR – Malewicz i Wspólnicy S.K.A. pełni rolę “kierownika budowy” jednocześnie zobowiązuje się do zarządzania całością realizowanych prac wykorzystując w tym celu wykonawców. W modelu tym umowy handlowe zwierane są i zarządzane przez kierownika budowy jednak ryzyko spoczywa na Kliencie, który to zawiera bezpośrednie umowy z wykonawcami. W celu zapewnienia pełnej skuteczności takiego procesu zaleca się zachowanie pełnej spójności zawieranych umów handlowych z wykonawcami.

ZARZĄDZANIE PROJEKTEM

W tym modelu DECORATOR – Malewicz i Wspólnicy S.K.A. wyznaczony jest przez Klienta jako pomocnik w procesie opracowania wstępnego projektu a potem do pomocy w wyborze, mianowaniu i koordynowaniu wybranego zespołu projektowego. Nasza firma reprezentuje Klienta na każdym etapie procesu projektowania, zarządza wkładem Klienta, doradcami oraz wykonawcami. Rola ta obejmuje bardzo często zarządzanie projektem, spotkaniami zespołu projektowego a także umowami o budowę zawieranymi przez zleceniodawcę.

DORADZTWO TECHNICZNE

DECORATOR – Malewicz i Wspólnicy S.K.A. występuje w charakterze doradcy technicznego dla Klienta. Uczestniczy w ustalaniu wytycznych Klienta, w ocenie porównawczej budynku, weryfikuje dokumentację techniczną, umowy najmu, monitoruje prace wykończeniowe wykonywane przez firmy podwykonawcze. Dodatkowo wykonujemy prace kontrolne stanu technicznego budynków lub wynajętej powierzchni stosując wszystkie znane metody i mechanizmy kontrolne.

DOŚWIADCZENIA W LICZBACH

Spółka korzysta z wieloletnich doświadczeń i zasobów „Dekorator” Sp. z o.o., co pozwala jej świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Wspólnie z „Dekorator” Sp. z o.o. może pochwalić się bogatym portfolio realizacji.

500 000 m2

500 000 m2

Zrealizowanej powierzchni w całym zakresie oferowanych usług

120 Klientów

120 Klientów

Liczba przedsiębiorstw dla których zrealizowaliśmy projekty

80 budynków

80 budynków

Liczba ukończonych z sukcesem budynków w naszym portfolio

120 zadowolonych Klientów