DECORATOR – Malewicz i Wspólnicy SKA

DECORATOR – MALEWICZ I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

z siedzibą w Warszawie;

ul. Sielecka 35 lok. U40, 00-738 Warszawa,

Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy KRS;

KRS: 0000977436;

NIP: 5213973143;

wysokość kapitału zakładowego 50.000,- zł;

wysokość kapitału wpłaconego 50.000,- zł.

DECORATOR – Malewicz i Wspólnicy S.K.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Sieleckiej 35 lok.U40 (dalej „SPÓŁKA”), rozpoczęła swoją działalność w 2022 roku. Jej uruchomienie było odpowiedzią na nieustające zmiany na rynku usług budowlanych, rezultatem wieloletniego dynamicznego rozwoju spółki, ale przede wszystkim niezbędnym rozwiązaniem w zakresie uporządkowania świadczonych dotychczas przez „Dekorator” Sp. z o.o. usług i wprowadzenia zmian organizacyjnych w działalności.

Obie spółki łączy osoba wieloletniego Prezesa Zarządu i wspólnika/większościowego akcjonariusza i komplementariusza – Marcina Malewicza. Obie spółki łączy również ten sam sposób prowadzenia biznesu. Zaangażowanie, pozytywna energia, profesjonalna wiedza, przyjacielskie ale profesjonalne relacje z Klientami – to były od zawsze nasze główne atuty.

Spółka świadczy obecnie na rzecz Klientów usługi w zakresie kompleksowej realizacji generalnego wykonawstwa i usługi projektowe wewnątrz budynków, korzystając ze wszystkich dotychczasowych doświadczeń „Dekorator” Sp. z o.o., jak również – w znakomitej części – z jej zasobów technicznych, organizacyjnych, osobowych, bazy sprawdzonych dostawców i podwykonawców, co pozwala jej na oferowanie Klientom unikalnych rozwiązań na rynku i utrzymywanie najwyższej jakości usług. Mnogość wykonanych przez DECORATOR – Malewicz i Wspólnicy S.K.A. realizacji wraz z wciąż rosnącą bazą zadowolonych Klientów świadczy o naszej skuteczności, terminowości i pełnym zaangażowaniu w to co robimy od blisko trzech dekad.

„Dekorator” Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Sielecka 35 lok.U40, działa bowiem na polskim rynku od 1994 r. Stworzona od podstaw przez dwóch wizjonerów Marcina Kossakowskiego i Marcina Malewicza dynamicznie rozwija się stosując nowoczesne metody pracy. „Dekorator” Sp. z o.o. przez lata specjalizował się w kompleksowej realizacji generalnego wykonawstwa i usługach projektowych w wewnątrz budynków. Wykonywane przez „Dekorator” Sp. z o.o. prace wykończeniowe spełniały światowe standardy jakości obowiązujące w nowoczesnych technologiach budownictwa. Przedmiotem realizacji był pełen zakres prac wnętrzarskich wraz z kompleksową instalacją elektryczną i mechaniczną. Oferowana przez „Dekorator” Sp. z o.o. szeroka gama materiałów wykończeniowych zawsze była odpowiednia cenowo i jakościowo dla różnych standardów wykończenia wnętrz.

W wyniku zmian organizacyjnych, DECORATOR – Malewicz i Wspólnicy S.K.A. nadal świadczył będzie usługi w dotychczasowym zakresie, ale przede wszystkim na rzecz nowych, kompleksowych realizacji własnych projektów budowlanych.

120 zadowolonych klientów