Klient/ Najemnca: Zebra Tower
Powierzchnia: 800 m 2
Czas realizacji: 2 miesiące