Klient/ Najemnca: Dla SKANSKA na budynku Genration Park bud B
Powierzchnia: 0 m 2
Czas realizacji: 3 miesiące