Klient/ Najemnca: POP UP
Powierzchnia: 1040 m 2
Czas realizacji: 2,5 miesiące