Klient/ Najemnca: Santander
Powierzchnia: 1000 m 2
Czas realizacji: 2 miesiące