Klient/ Najemnca: Spark MDDP
Powierzchnia: 1100 m 2
Czas realizacji: 3 miesiące